21 października 2020

Data: 21.10.2020

Temat: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Firma Handlowa “BOZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty spółki należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów, sekretariat Biura Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00.